التماسی از جنس دیگر ...

بهترینم،

امشب آرزوم بود که  باهم می‌رفتیم بیرون استرس

می‌خوام التماس کنم که این چند روز اگر جائی رفتی و دعائی خوندی من رو هم یادت باشه که به شدت محتاجم لطفا برای من هم دعا کن.

/ 0 نظر / 7 بازدید