پرواز ...

وقتی همه دنیاتو از دست دادی...

وقتی همه امیدت نا امید شده...

وقتی هیچ کس حرفهات رو متوجه نمیشه...

وقتی که درد سراپای وجودت رو گرقته...

وقتی شب تا سحر به درگاه خدا ضجه زدی ...

چثدر خوبه که 2 تا قرص رو با یک لیوان آب سر بکشی ...

بغد چشمهات رو ببندی و فقط به لحظه پرواز فکر کنی...

/ 0 نظر / 9 بازدید