مطالب خصوصی

ریحانه خوبم

امیدوارم که از دعاهات محرومم نکرده باشی که سخت محتاجم.

شاید یک مطالبی رو باز به صورت خصوصی برات بنویسم اما اگر بنا به نوشتن خصوصی شد همین جا و با رمز عبور خواهم نوشت. رمز عبورش هم همونی که روی سرورمون بود فدات شم.

/ 0 نظر / 8 بازدید