بیچاره پروانه ها...

کسی که عاشقه،
این روزها بزور باید عاقل بشه ...
اینجا همه چی زوریه ...
کسی به دل اعتقادی نداره ...
اینجا همه تصمیمها یه طرفه اس ...
حتی ازت نمپرسن حالتو بعد از رفتنشون ....
چه توقعی ...
سخته از پوسته ای که درونش جاگیر شدی بیرون بیای ...
بیچاره پروانه ها چه زجری می کشن ...

/ 0 نظر / 10 بازدید