قصه زندگی...

ریحانه خوب من...

قصه زندگیم را تا اونجایی که در توانم بود رو برات نوشتم و فرستادم. ببخش که نیمه کاره موند ولی اگر خوندی و خواستی بگو که تا ادامه‌ بدم... اگر هم که ...

 

فدای چشمای قشنگ بشم الهی

/ 0 نظر / 8 بازدید