ساده...

سادگی‌هایم را ببخش...

من همیشه ساده بودم...

ساده عاشق شدم ...

ساده خندیدم ...

ساده ناراحت شدم و ساده ناراحتی‌هایم را گفتم ...

با یک لبخند ساده تو ساده همه ناراحتی‌هایم را فراموش کردم...

و هنوز ساده ساده ساده عاشقت هستم ....

چون تو هم مثل من ساده بودی ...

/ 0 نظر / 10 بازدید