آزادی بادبادک ...

فرق آنچه من می گویم با تو این است
که در برهوت ذهن من آب می‌ کارم و درخت روان می‌ سازم
من نمی‌ ترسم اگر باران بتابد و خورشید ببارد
من در دشت قایق می‌ رانم و در برکه اسب می‌ دوانم
من جنگلی‌ آبی می‌کشم مملو از رود‌های سبز و آرزو می‌ کنم
آرزو می‌ کنم که خدا کند دگر کسی آزادی بادبادک را برای دقیقه‌ای سرخوشی به سرِ انگشتِ بازی ‌گره نزند ...

/ 0 نظر / 7 بازدید