صبح من گم شده است...

صبح ‌من در خاطره‌ها گم شده است...

صبح من در پس انکار صداقت‌‌ها گم شده است ...

صبح من هنگام طلوع چشمان تو بود ...

صبح من وقتی بود که صدایم می کردی : خوابی هنوز تنبل من ؟ ....

/ 0 نظر / 8 بازدید